معیارهای انتخاب دیسک فشرده معیارهای انتخاب دیسک فشرده: لاگارديا و هابر (LaGuardia and Huber) LaGuardia and Huber (1992) پيشنهاد مي‌كنند کتابداران به هنگام انتخاب دیسک فشرده به نصب آسان ، قیمت منصفانه ، تکنیکهای خوب پشتیبانی و محدودیتها و شرایط منصفانه مجوز دیسک فشرده ...