نیازهای بلند مدت مشتریان در marketing مشکل دیگران بررسی حمایت کننده از تئوری مبتنی به این است که شرکتی که خواهان موثر بودن بازاریابی است شرکتی باشد، فرهنگ آن متمرکز باشد به نیازهای بلند مدت مشتریان، از یک چشم اندازکاربری، تئوری ...

تاثیر فرهنگ بازارایابی marketing تاثیر فرهنگ بازارایابی را به  سورضه ی و موثر بودن بازاریابی تعیین نماید، در حالیکه سایز شرکنپت خصوصی و حیطه جغرافیایی را ثابت نگاه میدارد. تحت شرکتها، براساس قدرت فرهنگ بازایابی در شرکت، به گروههایی دسته بندی می ...

                                      شیوه ارائه  درونخطی (باواسطه) دیسک فشرده ایستگاه منفرد دیسک فشرده در شبکه محلی بانک اطلاعاتی نصب در محل اینترنت     امکانات مورد نیاز سیستمی سخت افزار   – کم زیاد زیاد – نرم افزار – – ...

ساختار قیمت قالبهاي متفاوت الکترونیکی دو فاکتور مهم جهت ساختار قیمت برای منابع اکترونیکی وجود دارد . یکی از آنها “access vs ownership”   و دیگری “fixed vs variable fee”  است. مقایسه مستقیم رسانه های داده شده در جدول 1 تا حدودی ...

معیار انتخاب بین قالبهاي الکترونیکی معیار انتخاب بین قالبهاي الکترونیکی: هنگامیکه مواد در قالبهاي مختلف الکترونیکی تولید می شود ، فرایند انتخاب نیز پیچیده تر می شود. کتابداران برای  انتخاب رسانه اطلاعاتی پویا و جدید نیاز به خط مشی انتخاب دارند ...

مهمترین معیارهای دروازه های موضوعی در اینترنت مهمترین معیارهای دروازه های موضوعی: دروازه های موضوعی[18] : ( Spiller, 2000) و(Bradley ,1999) جمع آوری شده بوسیله متخصصان اطلاع رسانی و کارشناسان موضوعی هستند که وظیفه جمع آوری و سازماندهی منابع اطلاعاتی وب را ...

تکنیک های عملی جستجوی موضوعی روی اینترنت جستجوی موضوعی روی اینترنت: اخیرا تعداد زیادی از متون و منابع از طریق اینترنت در دسترس هستند که یک جستجوگر در اغلب اوقات نیاز به صرف زمان زیادی دارد تا بین اطلاعات بازیابی شده ...

مشکلات استفاده از منابع اینترنتی internet اگر چه اینترنت به عنوان یک ابزار مناسب جهت استفاده پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته ، با این وجود اینترنت نیز بدون مشکل نیست. یکی از این مشکلات اطلاعات بازبینی نشده و یا ویرایش نشده ...

معیارهای انتخاب ابزارهای اینترنتی تکامل یافته معیارهای انتخاب ابزارهای اینترنتی تکامل یافته از معیارهای تعیین شده برای مطالب چاپی است. اگرچه منابع الکترونیکی نیاز به مجموعه وسیعی از معیارها جهت پوشاندن تغییرات منظمی که در محصولات و روشهای دسترسی آنها اتفاق ...

معیارهای انتخاب دیسک فشرده معیارهای انتخاب دیسک فشرده: لاگارديا و هابر (LaGuardia and Huber) LaGuardia and Huber (1992) پيشنهاد مي‌كنند کتابداران به هنگام انتخاب دیسک فشرده به نصب آسان ، قیمت منصفانه ، تکنیکهای خوب پشتیبانی و محدودیتها و شرایط منصفانه مجوز دیسک فشرده ...