تحلیل عوامل خارجی در مدیریت نام تجاری در بازاریابی از آنجا که مشتریان از مهمترین عوامل خارجی هستند که حتی بیانیه ارزشها و اهداف نام تجاری در راستای نیاز آنها و توجه به الزامات بازار هدف تنظیم شده است باید تحقیقات ...

تحلیل عوامل داخلی مدیریت نام تجاری در بازاریابی از آنجا که بسیار از نامهای تجاری که شکست خورده اند فقط تحت تأثیر عوامل خارجی نبوده و عوامل داخلی نیز بر آن تأثیر دارند. از جمله مهمترین عوامل درونی که می تواند ...

مدیریت نام تجاری(Brand Management ) در بازاریابی مدیریت نام تجاری(Brand Management ). برنامة کاربردی، تکنیک های بازاریابی یک محصول خاص، خط محصول و یا آرم تجاری است. هدف از این نوع مدیریت افزایش ارزش محصولات برای مشتریان و در نتیجه کسب ...

تاثیر نام تجاری در موفقیت بازاریابی شاید بتوان فت که بارزترین مهارت حرفه ای بازریابان، قابلیت توانایی آنها در ایجاد، حفظ، مراقبت و ارتقای نام تجاری(Brand ) است. تعیین نام تجاری هنر و بنیان بازاریابی است. نام تجاری سبب شناسایی فروشنده ...

مقايسه تبليغات سنتي با تبليغ در اينترنت در ایران در مقايسه با تبليغات سنتي، تبليغ در اينترنت از مزيت‌هاي قابل ملاحظه‌اي برخوردار است. عليرغم اين موضوع، تبليغات اينترنتي هنوز در ايران جايگاه مناسبي به دست نياورده است. وجود برخي تنگناها و ...

  سازمانهاي توليدي و خدماتي (تبليغ‌دهندگان) شكل زير مراحل و وظايف اصلي تبليغ دهندگان را نشان مي‌دهد. اين فرايند 5 فاز زير را شامل مي‌شود: 5-3-1- برنامه‌ريزي تبليغات در اين فاز متخصصين بازاريابي، برنامه تبليغات را استخراج مي‌كنند كه اين برنامه مبتني بر يك ...

راهكارهايي جهت بهبود وضعيت تبليغات اينترنتي در ايران راهكارهايي جهت بهبود وضعيت تبليغات اينترنتي در ايران با توجه به اهميت تبليغ در اينترنت و وجود مشكلات و محدوديتهايي كه در بالا به آنها اشاره شد در اين بخش سعي شده است راهكارهايي ...

تنگناها و محدوديتهاي تبليغات اينترنتي در ايران تنگناها و محدوديتهاي تبليغات اينترنتي در ايران با توجه به ويژگي‌ها و ماهيت صنعت تبليغات اينترنتي ايران، چنين به نظر مي‌رسد كه پنچ گروه عمده در اين صنعت نقش ايفا مي‌كنند. اين پنج گروه شامل ...

تبليغات اينترنتي در ايران internet ads تبليغات اينترنتي در ايران در ايران اينترنت از سال 1376 بطور نسبتاً فراگير به كار گرفته شده است و همانگونه كه در نمودار بالا مشخص مي‌باشد، تعداد كاربران آن بطور فزاينده‌اي در طول ساليان اخير افزايش ...

بررسي تبليغات اينترنتي در ايران در كتب و متون مختلف تعاريف متعددي از تبليغات آمده است. بطور مثال مي‌توان به تعاريف ذيل اشاره كرد. تبليغات ‌فرآيند روشمند ارايه‌ اطلاعات‌ مناسب‌ در مورد كالاها و خدمات‌ به‌ مشتريان‌ و ترغيب‌ و متقاعد ...