واكنش نسبت به تغييرات قيمت در بازاریابی واكنش نسبت به تغييرات قيمت در اينجا ما سوال را وارونه مي كنيم و مي پرسيم چگونه يك كارخانه بايد به تغيير قيمت توسط رقيب واكنش نشان دهد. شركت به چندين مساله فرصتي نياز دارد: ...

استراتژي توسعه بازاريابي و بازاريابي تركيبي استراتژي توسعه بازاريابي و بازاريابي تركيبي عامل ديگري كه به افزايش قيمت منجر مي شود افزايش تقاضا است: زماني كه شركتي نمي تواند تمام نيازهاي مشتريانش را تامين كند، اين عمل مي تواند به افزايش قيمت، ...

سهم نام تجاری در ارزش آفرینی برای سهامداران نام شرکت ارز ش نام تجاری میلیارد دلار سهم نام تجاری در کل شرکت ( درصد) ارزش نام تجاری میلیارد دلار 2001 Cocacola 6/69 51 0/69 Microsoft 1/64 21 1/65 IBM 2/51 39 8/52 ...

ارزیابی ارزش نام تجاری برای موفقیت در بازاریابی یک چهارم پایانی قرن بیستم همراه با تغییرات اساسی در درک خلق ارزش برای سهامداران بود. تا پیش از این دارائیهای فیزیکی منابع اصلی ارزش کسب و کار شمرد می شدند. این دارایی ...

محاسبه ارزش نام تجاری در marketing  محاسبه ارزش نام تجاری [1] متأسفانه الگوی خاصی برای محاسبه ارزش نام تجاری که مورد پذیرس اکثریت در ایالات متحده باشد وجود ندارد. اینتربرند که اخیراً ارزش معتبرترین نام های تجاری جهان را محاسبه ...

تاثیر ارزش مالی نام تجاری در marketing نرخ بازگشت مالی یک استراتژی نام تجاری یکپارچه می تواند فوق العاده باشد. نام های تجاری برای سهامداران به طرق ذیل ایجاد ارزش می کند: انتخاب مصرف کنندگان را هدایت می کند. بر وفاداری مشتریان می افزاید. ورود ...

هرم ارزش گذاری نام تجاری در بازاریابی هرم ارزش گذاری نام تجاری [1]                 هر نام تجاری برای اشتهار و معروف شدن می بایست مراحل هرم ارزش گذاری طی کند. ابتدا مشتریان نام تجاری را نمی شناسند. سپس با توجه به ...

تاثیر ارزش نام تجاری در موفقیت بازاریابی ارزش نام تجاری شبیه به ارزش سایر دارائیها و ارزش فعلی درآمدهای آینده آن نام تجاری است. بعبارت کمی تر دارایی یک نام تجاری، میزان موفقیت شرکت در هر کدام از مراحل زیر است: ایجاد ...

فعالیت های ترفیعی و تبلیغی در marketing فعالیت های ترفیعی و تبلیغی: باید با فعالیتهای ترفیعی Brand خود را پشتیبانی کنند تا به ذهن بازار القاء کنیدکه محصول دارای مزیت کارکردی است. اگر محصول از بعد کارکرد، درسطح پائین و از بعد ...

ماتریس استراتژی های نام تجاری در بازاریابی اگر نام تجاری بنابر ارزیابی مصرف کنندگان در هر دو بعد کارکردی و نمایندگی سطوح بالا را به خود اختصاص داده باشد، در ذهن مصرف کننده در بهترین حالت قرار گرفته است.  درآمیخته بازاریابی این ...