نیروهای پنج گانه پورتر در بازاریابی

نیروهای پنج گانه پورتر در بازاریابی

نیروهای پنج گانه پورتر

تجزیه و تحلیل رسمی وضعیت، نظیر نیروهای پنج گانه مایكل پورتر، عمیق تر از بررسی ساده روندها و اطلاعات عمومی صنعت است و می تواند شما را برای تدوین بهتر استراتژی های موفق كمك كند.

نیروهای پنج گانه مایكل پورتر می تواند بینشی در هر دو زمینه محیط رقابتی بر روی خط و خارج از خط ارائه كند. در الگــوی نیروهای پنج گانه، مایكل پورتر شرح می دهد كه در هر صعتی پنج نیرو وجود دارد كه رخــدادهای درون صنعت را تحت تاثیر قرار می دهند.

1 – شركتهای موجود؛

2 – شركتهای جدید بالقوه؛

3 – جانشینهای محصول ارائه شده؛

4 – تامین كنندگان؛

5 – مشتریان.

این نیروهای پنج گانه برای تشكیل محیط تجاری با هم تركیب می شوند. ازطریق مطالعه ساختار و پویایی بین این نیروها شما می توانید فرصتهایی را به دست آورید كه استراتژی های خود را بهبود بخشید. منظور پورتر از طراحی الگوی اساسی اش این بود كه آن را به كل صنعت تعمیـــــم دهد. بنابراین، روش تحلیل مشابه می تواند برای مطالعه محدودتر كل نظیر حضور برخط (ON LINE) در یك صنعت استفاده شود. برای مثال هنگامی كه برنامه بازاریابی وب سایت خود را تدوین می كنید شما می توانید نیروهای ذیل را تشخیص دهید.

رقبا: سایت هایی كه مانند سایت شما محصولات، خدمات و یا اطلاعات مشابه ای را ارائه می كنند.

تازه واردان بالقوه: رقبا خارج از خط نظیر یك شركت جدید كه ازطریق یك وب سایت وارد یك صنعت می شود.

مشتریان: بازدیدكنندگان و بازدیدكنندگان بالقوه وب سایت شما و سایت های رقبای شما.

شركتهایی كه محصولات و یا خدمات ارائه شده در وب ســایت شما را در اختیارتان قرار می دهند (یا قطعات اگر شما یك سازنده هستید) ســــایر تامین كنندگان عبارتند از عرضـــه كنندگان فضای وب، تولیدكنندگان نرم افزار، و سایر فروشندگانی كه فناوری توانمندسازی وب را عرضه می كنند.

جانشین ها: سایر ابزار و منابع مربوط به همان محصولات، خدمات و یا اطلاعات مشابه ارائه شده توسط وب سایت شما. شما می توانید با استفاده از این تعاریف نیروهای پنج گانه تصویر شفاف تر از محیط تجاری به دست آورید كه وب سایت شما در آن محیط رقابت می كند. اما مراقب باشید كه این یك تحلیل نیروهای پنج گانه واقعی نیست. این تحلیل تنها از نیروهای پنج گانه پورتر برای پشتیبـــانی از ساختار بهره می گیرد. تحلیل كامل او از گردآوری اطلاعات و تحلیل كلی كه در اینجا بیان گردید فراتر می رود. با بهره گیری كامل از روشهای استراتژیك پورتر شما قادر می شوید یك تصویر شفاف تر از صنعت كسب كنید، كه به استــراتژی های شفاف تر بازاریابی منتهی می شود.

mttb

پست‌های مرتبط
دیدگاهتان را بنویسید: