معیارهای انتخاب دیسک فشرده

معیارهای انتخاب دیسک فشرده

معیارهای انتخاب دیسک فشرده:

لاگارديا و هابر (LaGuardia and Huber)

LaGuardia and Huber (1992)

پيشنهاد مي‌كنند کتابداران به هنگام انتخاب دیسک فشرده به نصب آسان ، قیمت منصفانه ، تکنیکهای خوب پشتیبانی و محدودیتها و شرایط منصفانه مجوز دیسک فشرده توجه کنند .

چاودهاري(Chowdhury)، مامبرتي(Mambretti) و رولي و سلاك(Rowley and Slack)

Chowdhury (1999), Mambretti (1998) و Rowley and Slack (1997)

پيشنهاد مي‌كنند ارزیابی دیسک فشرده براساس موارد زیر صورت گیرد:

 • اعتبار ناشر
 • محتوا و پوشش بانک اطلاعاتی
 • جاری بودن بانک اطلاعاتی و بسامد روزآمد کردن
 • کیفیت فناوری ، شامل بودن راهنمای کاری و پشتیبانی کاربر
 • نوع و اقتضاء اطلاعات
 • پرمایگی و یا محتوای تخصصی
 • درجه تعاملی[14]
 • تسهیلات و سرعت دسترسی به اطلاعات
 • عمر مفید محصول
 • رابط کاربر[15]
 • استاندارد کردن
 • هزینه
 • تسهیلات مورد نیاز

منابع اینترنتی:
اینترنت به عنوان ” شبکه شبکه ها” تعریف شده است. اینترنت در دهه 1990 دورنمای جدیدی را برای جستجو کنندگان اطلاعات باز کرد. اینترنت یک توزیع کننده وسیع و یک وسیله تجاری و محبوب ارتباطات شده است که قابل دسترسی برای میلیونها فرد و سازمان است. در حال حاضر میزان زیادی اطلاعات به وسیله اشخاص و سازمانها از طریق شبکه جهانی وب[16] ، در دسترس ساخته شده است. گروه زیادی از منابع مرجع بدون هزینه روی وب قابل دسترس هستند.

mttb

پست‌های مرتبط
دیدگاهتان را بنویسید: