كاربردهاي نقشه بازيابي در بازاریابی ترکیبی

كاربردهاي نقشه بازيابي در بازاریابی ترکیبی

كاربردهاي نقشه بازيابي

نقشه توقف شماره 10

جريان قيمت گذاري چندين پمپ بنزين در شهرتان بررسي مي شود. قيمتها را در ايستگاههاي نزديك سرازيري خروجي اصلي، در ايستگاههاي قطعه تجاري محلي تان، در فروشگاه، در ايستگاههاي كوچكتر كه نزديك ايستگاههاي ديگر واقع نشدند، و در ايستگاه كاميون چك كنيد. مارك بنزين، قيمتهاي منظم، ميزان اضافه بها، نوع موقعيت، فاصله تا نزديكترين رقيب را ثبت كنيد، و بدانيد آيا ايستگاه چند كاره است( شامل انبار مواد غذايي يا تهيه فست فود)، و قيمتهاي رقبا چيست. براي اطلاعات اضافي بنزين ببيند، www.amoco.com , www.chevram.com , www.mobil.com يا www.shell.com)

mttb

پست‌های مرتبط
دیدگاهتان را بنویسید: